Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2013

me-gusta
To było coś w rodzaju: "Ja wiem, że ty wiesz. I ty wiesz, że ja wiem, ale żadne z nas nic nie powie".
— Melvin Burgess "Ćpun"
me-gusta
"A w nocy, kiedy się o czymś myśli, wszystko jest takie ostre i jeszcze prawdziwsze jak za dnia"

- Marek Hłasko "Wszyscy byli odwróceni"
Reposted fromdaphneblake daphneblake
me-gusta
Szukasz kogoś, kto zawiąże ci oczy opaską i zaprowadzi na plażę byś mogła poczuć piasek pod stopami, kogoś kto obudzi się o świcie, bo nie mógł się doczekać aby z tobą porozmawiać..
Reposted fromhisteryczna histeryczna
me-gusta
4129 43fc
Reposted fromlabellavita labellavita
me-gusta
4074 d7fa
Reposted fromcountingme countingme
me-gusta
Chcę mieć z tobą romans. Pod jednym warunkiem: na całe życie.
— Jerzy Alski "Za dużo miłości"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15
me-gusta
3842 8625
Reposted frompunkahontaz punkahontaz
me-gusta
Pasujesz do łóżka, zostań
— Mam Na Imię Aleksander
me-gusta
2535 afd6
Reposted fromtimetolove timetolove
me-gusta
7151 f22f
me-gusta
1818 9ded
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
me-gusta
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea
me-gusta
4750 5235
Reposted frommartynkowa martynkowa

May 14 2013

me-gusta
6638 a8b2 500
Reposted frompesy pesy viagaabu gaabu
me-gusta
5968 7b8c
meow!
Reposted fromlucidumintervallum lucidumintervallum viagaabu gaabu
me-gusta
9540 6208
Reposted fromfearnoarts fearnoarts vialajla lajla
me-gusta
Reposted fromcouples couples vialajla lajla
me-gusta
NIE DAJ SATYSFAKCJI NIKOMU, KTO TYLKO CZEKA AŻ SIĘ PODDASZ.
Reposted fromgdybam gdybam vialajla lajla
me-gusta
A my nigdy nie przestajemy chcieć, czego chcemy, i nieważne, czy to jest dobre dla nas, czy nie
— Stephen King
Reposted frommissbrodka missbrodka vialajla lajla
me-gusta
Daj mi tę pewność, że to wszystko jest tego warte.
Reposted fromawaken awaken vialajla lajla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl